Начало

ФизиоАрт - физиотерапия и рехабилитация

Медицински център ФизиоАрт предлага физиотерапия и рехабилитация. 

При нас Ви очакват: Широк спектър от оздравителни и лечебни процедури с най-иновативната високотехнологична апаратура, екип от опитни медицински рехабилитатори и кинезитерапевти, прилагащи пълен набор от апаратна физиотерапия, ...
Напълно оборудвани кабинети за физиотерапия с медицинска апаратура последно поколение в световен ...
Най-разпространените заболявания, които се повлияват от терапии с високотехнологичната апаратура в център за рехабилитация и физиотерапия ФизиоАрт са  мускулно-скелетни заболявания, неврологични заболявания, следоперативни състояния, ...
София, ул. "Фритьоф Нансен" 21, клиника "Торакс 2", ет. 2   Работно време:понеделник-петък: от 9:00 до 18:00ч.събота: от 9:00 до 16:00ч.   Телефон: 089 872 4175   Как да стигнете до нас: Автобус 94 - спирка "ул. 6-ти септември"Метро ...

Във Физио Арт предлагаме рехабилитация, физиотерапия, кинезитерапия, масаж, възстановяване.

ФизиоАрт - физиотерапия и рехабилитация

Мускулно-скелетни заболявания

Медицински център ФизиоАрт предлага физиотерапия и рехабилитация. ...

ФизиоАрт - физиотерапия и рехабилитация

Неврологични заболявания

Медицински център ФизиоАрт предлага физиотерапия и рехабилитация. ...

Терапевтичен процес

Терапевтичният процес по физиотерапия обикновено преминава през следните четири стъпки:

Оценка и диагностика

Оценка и диагностика

Първата стъпка включва подробен преглед на пациента, включително медицинска история, физически преглед и евентуално провеждане на диагностични тестове. Физиотерапевтът събира информация за симптомите, болката, ограниченията в движенията и други важни аспекти на здравето на пациента.

Диагностика: На база на събраната информация, физиотерапевтът определя диагнозата или идентифицира основния проблем, който трябва да бъде адресиран. Това може да включва различни състояния като мускулни или ставни проблеми, неврологични разстройства и др.

01 Оценка и диагностика

Планиране на лечението

Планиране на лечението

Въз основа на оценката и диагнозата, физиотерапевтът съставя индивидуален план за лечение. Планът включва конкретни цели и методи за постигането им, като се вземат предвид нуждите и възможностите на пациента.

Физиотерапевтът обсъжда плана с пациента, обяснява целите и очакваните резултати, както и предлаганите терапевтични методи. Това включва и разяснения за необходимостта от активното участие на пациента в процеса.

02 Планиране на лечението

Провеждане на терапията

Провеждане на терапията

Терапевтичният процес може да включва разнообразни методи и техники като упражнения, мануална терапия, електротерапия, хидротерапия, ултразвукова терапия и др. Физиотерапевтът ръководи пациента през терапевтичните сесии, като коригира и адаптира лечението според напредъка и реакциите на пациента.

Обратна връзка: Редовното наблюдение и оценка на пациента по време на терапевтичния процес са важни за следене на напредъка и за адаптиране на лечението при необходимост. Обратната връзка от пациента също е ключова за оптимизиране на терапията.

03 Провеждане на терапията

Оценка на резултатите и продължаваща грижа

Оценка на резултатите и продължаваща грижа

След завършване на основния курс на лечение, физиотерапевтът извършва окончателна оценка, за да определи до каква степен са постигнати целите на терапията. Това включва измерване на подобренията в движенията, силата, болката и функционалността.

Продължаваща грижа: В зависимост от резултатите и състоянието на пациента, може да се препоръчат допълнителни терапевтични сесии, поддържащи упражнения или други форми на грижа за предотвратяване на рецидиви и за поддържане на постигнатите резултати. Пациентът може да получи съвети за здравословен начин на живот и самостоятелни упражнения.

Тези стъпки осигуряват структуриран и индивидуализиран подход към физиотерапията, който е насочен към постигане на оптимални резултати и подобряване на качеството на живот на пациента.

04 Оценка на резултатите и продължаваща грижа